0301232798-004 – NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HSBC (VIỆT NAM) – CHI NHÁNH CẦN THƠ

0301232798-004 – NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HSBC (VIỆT NAM) – CHI NHÁNH CẦN THƠNGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HSBC (VIỆT NAM) – CHI NHÁNH CẦN THƠ
Mã số thuế 0301232798-004
Địa chỉ Tòa nhà STS, số 11 Đại lộ Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Người đại diện PHẠM VĂN HOÀNG
Ngoài ra PHẠM VĂN HOÀNG còn đại diện các doanh nghiệp:

Điện thoại (028) 3829 2288
Ngày hoạt động 2010-07-29
Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
Loại hình DN Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN
Tình trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật mã số thuế 0301232798-004 lần cuối vào 2021-09-28 13:56:04. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?


Ngành nghề kinh doanh

Ngành
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: -Huy động vốn: Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và các tổ chức khác dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác; Phát hành giấy tờ có giá; Vay vốn ngắn hạn của các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và của các tổ chức tín dụng nước ngoài; Vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn. -Hoạt động tín dụng: Cho vay; Chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá khác; Bảo lãnh; Cấp tín dụng dưới các hình thức khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. -Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ: Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước, tại các tổ chức tín dụng khác; Cung ứng các phương tiện thanh toán; Thực hiện các dịch vụ thu hộ và chi hộ; Thực hiện dịch vụ thu và phát tiền mặt cho khách hàng; Tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ và tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng trong nước. -Các hoạt động khác: Góp vốn, mua cổ phần của các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật; Tham gia thị trưởng tiền tệ do Ngân hàng Nhà nước tổ chức; Thực hiện kinh doanh vàng; ủy thác, nhận ủy thác, làm đại lý trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kể cả việc quản lý tài sản, vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân theo hợp đồng; Cung ứng các dịch vụ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Cung ứng các dịch vụ tư vấn tài chính, tiền tệ phù hợp với chức năng hoạt động của Ngân hàng; Cung ứng dịch vụ bảo quản hiện vật quý, giấy tờ có giá, cho thuê tủ két, cầm đồ và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật. -Mua, bán trái phiếu Chính phủ bằng đồng Việt Nam và bằng ngoại tệ trên thị trường trong nước. Mua, bán trái phiếu doanh nghiệp bằng đồng Việt Nam trên thị trường trong nước. -Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phát sinh lãi suất; -Thực hiện hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định. -Lưu ký chứng khoán
Scroll to Top