2200269805-006 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH HÀ NỘI

2200269805-006 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH HÀ NỘINGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH HÀ NỘI
Mã số thuế 2200269805-006
Địa chỉ Số 70 – 72, phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Người đại diện LÊ ĐỨC TRUNG ( sinh năm 1967 – Hà Nội)
Ngoài ra LÊ ĐỨC TRUNG còn đại diện các doanh nghiệp:

Ngày hoạt động 2007-01-12
Quản lý bởi Cục Thuế Tỉnh Sóc Trăng
Loại hình DN Công ty cổ phần ngoài NN
Tình trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật mã số thuế 2200269805-006 lần cuối vào 2021-10-10 11:36:46. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?


Ngành nghề kinh doanh

Ngành
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: – Nhận tiền gửi của tổ chức, cá nhân và của các tổ chức tín dụng khác dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác; – Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác để huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận; – Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và của tổ chức tín dụng nước ngoài; – Vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật Việt Nam; các hình thức huy động vốn khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; – Cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân dưới các hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; – Cung ứng các phương tiện thanh toán; thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước cho khách hàng, dịch vụ thu hộ, chi hộ, dịch vụ thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, dịch vụ thanh toán quốc tế theo quy định của pháp luật, dịch vụ thu và chi tiền mặt cho khách hàng; tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ và tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng trong nước, tham gia các hệ thống thanh toán quốc tế khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận; – Góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.; – Tham gia thị trường tiền tệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; – Trực tiếp kinh doanh hoặc thành lập công ty trực thuộc có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập bằng vốn tự có để kinh doanh ngoại hối và vàng trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận; – Ủy thác, nhận ủy thác, làm đại lý trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kể cả việc quản lý tài sản, vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo hợp đồng ủy thác, đại lý; – Cung ứng dịch vụ bảo hiểm, thành lập công ty trực thuộc có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập bằng vốn tự có hoặc liên doanh để kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật; – Tư vấn tài chính, tiền tệ cho khách hàng dưới hình thức trực tiếp tư vấn cho khách hàng hoặc thành lập công ty trực thuộc theo quy định của pháp luật; – Bảo quản hiện vật quý, giấy tờ có giá, cho thuê tủ két, cầm đồ và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật; – Trực tiếp kinh doanh hoặc thành lập công ty trực thuộc có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập bằng vốn tự có để thực hiện các hoạt động kinh doanh khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật. – Mua, bán trái phiếu và giấy tờ có giá trị khác. – Tham gia giao dịch trái phiếu và các giấy tờ có giá trên thị trường tiền tệ. – Các hoạt động kinh doanh trái phiếu, giấy tờ có giá trị khác phù hợp với quy định pháp luật.
Scroll to Top