3700527439 – CÔNG TY TNHH LODE STAR

3700527439 – CÔNG TY TNHH LODE STARCÔNG TY TNHH LODE STAR
Tên quốc tế LODE STAR CO., LTD
Mã số thuế 3700527439
Địa chỉ Khu phố ông Đông – PhườngTân Hiệp – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương.
Người đại diện Chan, Mu-Chuan
Điện thoại 06503652289
Quản lý bởi Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Cập nhật mã số thuế 3700527439 lần cuối vào 2021-10-12 21:07:03. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?


Ngành nghề kinh doanh

Ngành
3100 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất các mặt hàng đồ gỗ gia dụng
4690 Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu các nhóm hàng hóa có mã số HS sau: 9401, 9403, 1401, 2516, 4401, 4403, 4407, 4408, 4410, 4411, 4412, 2929, 3204, 3208, 3212, 3214, 3506, 3814, 3815, 3819, 3910, 3921, 3923, 3926, 4016, 4115, 4409, 5007, 5804, 7004, 7009, 7207, 3917, 3920, 4107, 4205, 4414, 4802, 7204, 7315, 7318, 7415, 7419, 7606, 8301, 8302, 8310, 8505, 8504, 8536, 8539, 9403, 9404, 9405, 9703, 2914, 3808, 3919, 4808, 4821, 4908, 5402, 7224 (doanh nghiệp chỉ được hoạt động sau khi đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
4791 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối (bán buôn và bán lẻ, không thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa có mã số HS như sau: Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu các nhóm hàng hóa có mã số HS sau: 9401, 9403, 1401, 2516, 4401, 4403, 4407, 4408, 4410, 4411, 4412, 2929, 3204, 3208, 3212, 3214, 3506, 3814, 3815, 3819, 3910, 3921, 3923, 3926, 4016, 4115, 4409, 5007, 5804, 7004, 7009, 7207, 3917, 3920, 4107, 4205, 4414, 4802, 7204, 7315, 7318, 7415, 7419, 7606, 8301, 8302, 8310, 8505, 8504, 8536, 8539, 9403, 9404, 9405, 9703, 2914, 3808, 3919, 4808, 4821, 4908, 5402, 7224 (doanh nghiệp chỉ được hoạt động sau khi đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê một phần nhà xưởng dư thừa do doanh nghiệp đầu tư xây dựng
Scroll to Top