8074951879 – NGÔ VY THảO

8074951879 – NGÔ VY THảONGÔ VY THảO
Mã số thuế cá nhân 8074951879
Địa chỉ Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Người đại diện NGÔ VY THảO
Ngày hoạt động 2010-05-26
Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
Tình trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật mã số thuế 8074951879 lần cuối vào 2020-07-02 14:30:31. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top